Công ty của chúng tôi

D&T Pharma Inc , khai trương tại Charlottetown Prince Edward Island vào năm 2020, cung cấp nhiều loại sản phẩm của Canada. Bao gồm Lobster Spread , Island Gold - Honey , Vitamin & Chất bổ sung。

Nền tảng của tôi

135A6027

Tan Dung Nguyen –David Nguyen

CEO

Giáo dục :

  • Thạc sĩ Kế toán Quốc tế - Đại học Công nghệ Swinburne 2010 - Được Tổ chức Giáo dục Thế giới (WES) tại Canada công nhận.
  • Cử nhân Kinh tế - Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP.HCM- 1996- Cao đẳng.

Kinh nghiệm làm việc.

  • D&T Pharma INC – CEO – Tháng 6 năm 2020 đến nay.
  • ZO Health Skin Care Vietnam – Tư vấn tài chính - 2010 -2019
  • Rheem Manufacturing Vietnam Ltd(Cổ đông Úc): Giám đốc Tài chính-2013-2017
  • Kirby Southeast Asia(Cổ đông Kuwait): Giám đốc Kế toán - 2010-2013
  • Colas Vietnam Limited (Cổ đông Pháp): Giám đốc Hành chính & Tài chính - 1997 - 2010

Chứng chỉ của chúng tôi